Polityka prywatności

Privacy Policy

OPGK RZESZÓW S.A. (“us”, “we”, or “our”) operates https://www.mintsd.com (the “Site”). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Who processes your information?

The Administrator of personal data is OPGK Rzeszów S.A. with headquarters in Rzeszów at Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, Poland. E-mail address: opgk@opgk.rzeszow.pl.

What do we do with personal information?

When you purchase or order a service with us, as part of the buying and selling process and any process related to creating offers for services, we collect the personal information you give us such name, email, shipping and billing address, payment details, company name, phone number, IP address, information about orders you initiate. Other information regarding processing data may additionally include comment data and job application data amongst others: downloads, discussion boards, job applications, individual requests (e.g. using software demo versions), blogs, registrations for courses, certification programs or other related in form and intent. The lawfulness for the data processing is the performance of a contract or steps prior to entering into a contract. Using this personal data is required to provide the contractual obligations. Without this personal data, you would not be able to receive the services offered by OPGK Software.The above-mentioned information serves to provide you with our Services; for example, to confirm your identity, contact you, provide you with offers for Services, provide you with advertising and marketing, invoice you, and contact you in terms with the recruitment process. The above-stated information is collected to ensure that we comply with legal requirements.

Your rights regarding processed data

You have the right to access, rectify and delete your data, limit their processing, the right to transfer them, not to be subject to automated decision making, including profiling, and the right to object to the processing of your personal data and withdraw your consent to data processing.With regard to requests for data transfer: the processing of your data takes place on the basis of your consent or contract concluded with you and this processing takes place automatically.

Who can your personal data be shared with?

The administrator may share your personal data with entities supporting OPGK Rzeszów S.A. in the provision of electronic services, i.e. one that provides payment services, performs consulting or auditing services. The administrator can also transfer your data to entities with whom he cooperates on a legal basis.The administrator may transfer your personal data to public authorities fighting against fraud and abuse.

The period of storage of your personal data

The Administrator stores your personal data in connection with your request for services provided by the Administrator for the time necessary to carry out the transaction and for the time when it is possible to pursue claims in connection with the contract, concluded as a result of the transaction, a maximum of 6 years from on the day of the transaction.In addition, the data may be stored by the Administrator for the purpose of preventing abuse and fraud, for statistical and archiving purposes for a period of 10 years from the date of termination of the contract or event that necessitates such processing.At the same time, for accountability purposes, we will store data for the period in which OPGK Rzeszów S.A. is obliged to save data or documents containing such data to document the fulfillment of legal requirements, including the possibility of controlling their fulfillment by public authorities.

Information about data processing in a way that affects your rights

Your personal data will be processed in an automated way (including in the form of profiling), however, it will not cause any legal effects to you or substantially affect your situation.Profiling of personal data by OPGK Rzeszów S.A. is related to processing your data (also in an automated way), by using it to evaluate some of your information, in particular, to analyze or forecast your personal preferences and interests.

Age of consent

By using this site, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site (“Log Data”). This Log Data may include information such as your computer’s Internet Protocol (“IP”) address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

External Links

Our websites also reference and include links to third-party websites. As a rule, these are identified by stating the respective third-party Internet address or the company/product logo. OPGK Rzeszów S.A. has no influence whatsoever on the contents and design of websites of other providers. By referencing/linking these external websites we do not adopt their contents as our own.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computer’s hard drive.Like many sites, we use “cookies” to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Contact us

If you have any questions about these Terms, please contact us.
Geodetów 1
Rzeszów
35-328 Poland
Phone number: +48 17 864 24 00, fax: +48 17 862 14 14
Email address: opgk@opgk.rzeszow.pl informatyka@opgk.rzeszow.pl

OPGK Rzeszów S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością, gwarantując ich bezpieczeństwo i pełną realizację praw osób, których dane dotyczą.

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób i na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie: warunków udzielania zgody na przetwarzanie Twoich danych, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań, wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz usuwania danych osobowych.

Prezentowane informacje zawierają kompleksowe omówienie procesów przetwarzania danych osobowych nie tylko poprzez narzędzia dostępne na stronie internetowej www.mintsd.com, ale także w zakresie naszej działalności z nią związanej.

Spis treści:

I.  PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI.
II.  KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ.
III.  JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ.
      III.1.  Pobranie aplikacji i wsparcie techniczne.
      III.2.  Kontakt i serwisy społecznościowe.
      III.3.  Marketing usług.
      III.4.  Rachunkowość.
IV.  PLIKI COOKIES.
V.  TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH.
      V.1.  Prawo do sprostowania danych.
      V.2.  Prawo do cofnięcia zgody.
      V.3.  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.
      V.4.  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
      V.5.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
      V.6.  Prawo dostępu do danych.
      V.7.  Prawo do przenoszenia danych.
      V.8.  Czas spełnienia żądań.
      V.9.  Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków.
VI.  METODY OCHRONY TWOICH DANYCH.
VII.  PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI.

I. PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator/ OPGK Rzeszów S.A. –  OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 1, kod pocztowy 35-328 Rzeszów, numer KRS: 0000055072, NIP: 8130333537

Klient – każda osoba fizyczna, w tym także przedsiębiorcy i osoby trzecie, której dane są przetwarzane przez Administratora;

RODO –   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Przetwarzanie – wszelkie działania na danych osobowych; np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, archiwizowanie, wykorzystywanie do kontaktu, usuwanie.

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

OPGK Rzeszów S.A. jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszej strony internetowej oraz zawierania transakcji za jej pośrednictwem..

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższych opcji:

e-mail: rodo@opgk.rzeszów.pl

Możesz również kierować korespondencją drogą tradycyjną na adres siedziby Administratora np. z dopiskiem „RODO” dzięki czemu trafi do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

III. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi związane z serwisem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej, którą stanowi przede wszystkim RODO oraz przepisy polskiego prawa.

Dane są gromadzone przez nas stosownie do procesów i celów przetwarzania określonych poniżej.

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:

III.1. Pobranie aplikacji i wsparcie techniczne

Zakres danych

W celu realizacji złożonego zamówienia lub kontaktu nawiązanego w celu zawarcia umowy, niezbędne nam są dane do jej realizacji. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres email wykorzystany w komunikacji, a także firmę i adres działalności oraz inne dane, które zdecydujesz się przekazać w prowadzonej korespondencji e-mail lub innej formie kontaktu dotyczącej przedmiotu umowy.

Jeśli umowa przewiduje świadczenie przez nas wsparcia technicznego będziemy również przetwarzać inne dane związane z jego realizacją, ale to ty decydujesz jakie dane nam udostępnisz.

Podstawa prawna

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do dokonania zamówienia, negocjacji i wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji dobrowolnie umieszczasz swoje dane w wiadomości, więc jeśli nie dotyczy ona umowy (w tym praw z nią związanych) Twoje dane będą przetwarzana na podstawie Twojej zgody i wykorzystane jedynie w celu, w którym do nas napiszesz – art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane w związku z procesem negocjacji i przedstawienia oferty przechowywane są do czasu ich zakończenia.

Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy są przechowane do czasu wykonania umowy i wygaśnięcia wszelkich roszczeń - czyli co do zasady nie dłużej niż 2 lata - lub do zakończenia wsparcia technicznego. Wobec tego, że pobierając program mintsd, udostępniasz nam swoje dane na potrzeby udzielenia licencji i oferowanie wsparcia technicznego przez cały czas korzystania z programu, dane będziemy przetwarzać do czasu wypowiedzenia przez Ciebie umowy lub zakończenia świadczenia wsparcia dla aplikacji.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych będą nasi usługodawcy zapewniający infrastrukturę niezbędną do prowadzenie i utrzymania strony mintsd.com w tym do oferowania produktów. Podmioty te przetwarzaj dane jedynie w zakresie ich przechowywania w naszym imieniu, ich zabezpieczania przed utratą i tworzenia kopii zapasowych. Za dane związane z płatnością odpowiada w całości pośrednik płatności (paypal), który w stosunku do jej przeprowadzenia jest niezależnym od nas administratorem danych.

Prawo cofnięcia zgody

O ile dane osobowe podane w procesie negocjacji i zawierania umowy, o ile nie są dla tych celów niezbędne staramy się je niezwłocznie usuwać z uwagi na brak celowości ich przetwarzania. Pamiętaj jednak, że zawsze kiedy przekazałeś nam dane przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej cofnięcia, jednak bez skutku dla prawidłowości dotychczasowego przetwarzania. Zgoda nigdy nie będzie obejmować danych niezbędnych do przeprowadzenia i rozliczenia transakcji.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale bez nich nie podejmiemy żadnych czynności w związku z odpowiedzią na kierowane do nas zapytania, czy realizacją umowy i nie dojdzie ona do skutku. Podanie danych w formularzu jest wymagane ze względu na udzielenie przez nas licencji zgodnie  przepisami prawa autorskiego i powinny one prawidłowo określać obie strony umowy.

III.2. Kontakt i serwisy społecznościowe

Zakres danych

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to więc cel związany z prowadzoną działalnością, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz  o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu.

Dane zbierane przez formularz obejmują tożsamość pod którą chcesz się z nami kontaktować, adres e-mail wymagany do kontaktu zwrotnego, natomiast pozostałe dane są przekazywane dobrowolnie.

Korzystając z funkcjonalności portali społecznościowych takich, jak Facebook, czy Twitter umożliwiamy ci również możliwość interakcji z nami za ich pośrednictwem. Wszelkie takie interakcje mają na celu promowanie naszych usługi i przedstawianie oferty zainteresowanym, jednak to Ty decydujesz jakie dane udostępniasz na portalu i w jaki sposób korzystasz z udostępnionych możliwości. Wszelkie informacje uzyskane przez nas na portalach społecznościowych wykorzystujemy wyłącznie w ich obrębie, o ile nie dotyczą zawierania lub realizacji umowy.

Podstawa prawna

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) o ile korespondencja dotyczy warunków zawierania umów. W związku z tym, iż treść korespondencji dotyczy prowadzenia naszej działalności gospodarczej poprzez kontakt z Klientami – przedstawianie oferty i działania marketingowe wynikające z celu rozmowy – realizujemy nasz słuszny interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na realizacji działań marketingowych naszych produktów i usług.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w ramach korespondencji są usuwane po miesiącu od ostatniej wiadomości, o ile nie stanowią elementu umowy lub nie są z nią związane w inny sposób – w takim wypadku okres ich przechowywania (przetwarzania) określają postanowienia przewidziane dla przetwarzania w ramach umów.

Przechowywanie danych przez portale społecznościowe określają ich polityki. My będziemy przechowywać uzyskane informacji dopóki nie wycofasz zgody korzystając z możliwości oferowanych przez konkretny portal, ponieważ tylko tam są przetwarzane.

Odbiorcy danych

Danych uzyskanych w ten sposób nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym.

Prawo cofnięcia zgody

W każdym przypadku, gdy przekazujesz nam dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez skutku dla dopuszczalności i legalności dotychczasowego przetwarzania.

III.3. Marketing usług

Zakres danych:

Jeśli składając zamówienie wyrazisz zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych, wykorzystamy twój adres e-mail do informowania Cię o naszych nowych produktach, usługach i promocjach. Dzięki temu zawsze będziesz na bieżąco z naszą ofertą i możesz liczyć na korzystne oferty.

Podstawą przetwarzania będzie Twoja zgoda wyrażana przy składaniu zamówienia – tj. podstawa określona w art. 6 ust. 1 lit  a). Subsydiarną podstawą będzie nas prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f).

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane za zgodą będziemy przechowywać do czasu jej cofnięcia, lub ustania celu przetwarzania polegającego na promocji naszych towarów lub usług.

Odbiorcy danych

Danych gromadzonych w ramach rekrutacji nie przekazujemy żadnym odbiorcom.

Prawo cofnięcia zgody

W każdym przypadku, gdy przekazujesz nam dane na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez skutku dla dopuszczalności dotychczasowego przetwarzania.

Dobrowolność podania danych

Przekazanie nam Twojego adresu e-mail dla celów marketingowych jest zupełnie dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, niż wynikające z usunięcia adresu z bazy.

III.4. Rachunkowość

Zakres danych

Ponieważ nasza działalność jest podporządkowana licznym przepisom o rachunkowości i prawa podatkowego, prowadzimy szczegółowe ewidencje rachunkowe i podatkowe zawierającą dane określone przepisami. W przypadku firm ewidencjonujemy NIP, firmę i adres siedziby. Dodatkowo archiwizujemy dane sprzedażowe obejmujące imię i nazwisko Naszych Klientów, numer rachunku bankowego oraz inne informacje związane z wykonaniem umowy, o których mowa wyżej.

Podstawa prawna

Wobec tego, iż przepisów podatkowych jest bardzo dużo i są one rozmieszczone w wielu aktach prawnych wskazujemy, że podstawą przetwarzania jest nałożony na nas obowiązek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a szczegółowe przepisy ujęte są w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o rachunkowości, ustawie o podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w ramach wykonywania obowiązków publicznoprawnych związanych z ustawą o rachunkowości oraz ustaw podatkowych na ogół określają minimalny termin przechowywania na 5 lat, najczęściej licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym wywołały skutek.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych przetwarzanych w ramach rachunkowości mogą być firmy audytorskie i doradcze (biegli rewidenci, kancelarie prawne i podatkowe).

Dobrowolność podania danych

Podanie prawidłowych danych osobowych wymaganych przepisami podatkowymi jest obligatoryjne, a skutki ich niepodania określają właściwe przepisy, w tym odpowiedzialność karną-skarbową.

IV. PLIKI COOKIES

Na naszej stornie http://mintsd.com stosujemy pliki cookies  w celu zwiększenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Wykorzystujemy w tym celu m.in. narzędzia Google do analizy ruchu sieciowego na stronie internetowej. Nie stosujemy profilowania i śledzenia użytkowników. Pliki te są przechowywane w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami używanego oprogramowania. Mogą one przechowywać informacje o logowaniu, wybranym języku, czy odwiedzonych podstronach - w celu zapewnienia większego komfortu korzystania ze strony.

Oto lista stosowanych przez nas plików cookies: 

_session_id – pliki odpowiadają za utrzymywanie sesji (zalogowania, odwiedzane strony)

_shopify_visit - odpowiada za zliczanie odwiedzin, nie gromadzi danych o użytkowniku;

_shopify_uniq, - zlicza wizyty pojedynczego użytkownika, ale bez powiazania z danymi (anonimowo);

cart - pliki przechowują zawartość Twojego koszyka zakupów (wygasa po 2 tygodniach) 

_secure_session_id, storefront_digest - pliki odpowiedzialne za kontrolę uprawnień przypisanych do użytkownika

pref – plik Google, przechowuje preferencje i inne informacje dotyczące użytkownika, w szczególności informacje dotyczące preferencji językowych

Ustawienia plików cookies możesz zmienić w Twojej przeglądarce - w tym je wyłączyć - oraz określić okres przechowywania. Zmiana ustawień plików cookies może skutkować ograniczeniem funkcjonalności witryny lub powodować błędy w jej wyświetlaniu. W razie ich wystąpienia zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych przeglądarki.

V. TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo możesz kierować do nas swoje stanowisko za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

V.1. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać zwracając się do nas, a my je sprostujemy. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) - w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania.

Podstawa prawna: art. 16 RODO

V.2. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś podczas korzystania z poszczególnych usług oferowanych przez OPGK Rzeszów S.A lub interakcji z nami. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

W przypadku wycofania zgody na korzystanie przez nas z Twoich danych kontaktowych, zostaną one bezpowrotnie usunięte i dalszy kontakt będzie możliwy jedynie z Twojej inicjatywy.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

V.3. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes lub dla realizacji zadań o charakterze publicznoprawnym.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku, gdy analizując Twój sprzeciw ustalimy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń otrzymasz stosowną informację o tych okolicznościach, i o tym w jakim zakresie dane będziemy nadal przetwarzać.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

V.4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

V.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia procesy przetwarzania danych osobowych zostaną ograniczone do przechowywania danych. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów innych niż w zakresie zgłoszonego żądania - w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych nie wywołuje skutku dla przetwarzania danych ze względu na ważne względy interesu publicznego o ile mają one zastosowanie.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

V.6. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych w siedzibie Administratora;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać jedną bezpłatną kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

V.7. Prawo do przenoszenia danych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w całości w sposób zautomatyzowany (cyfrowy), na podstawie zgody lub w ramach umowy, masz prawo otrzymać swoje dane osobowe przetwarzane w formie elektronicznej, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

V.8. Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Wszelkie informację będą przekazywane wybranym przez Ciebie kanałem komunikacji – pocztą e-mail lub tradycyjną. Wykonywanie praw innymi środkami może być niemożliwe z uwagi na konieczność właściwej identyfikacji osoby, która występuje z żądaniem.

V.9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Za pośrednictwem wskazanych metod komunikacji możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO lub przepisów krajowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wytoczenia powództwa cywilnego przed właściwy sąd powszechny.

VI. METODY OCHRONY TWOICH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasz serwer pocztowy zabezpiecza wiadomości podczas przesyłania do nas Twoich danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa, chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy zaufane programy antywirusowe i antymalware. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów powierzenia przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie.

Stosujemy również fizyczne ograniczenia dostępu chroniące przed osobami nieupoważnionymi, a Twoje dane są dodatkowo zabezpieczone przed utratą lub zniekształceniem.

VII. PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O takich zdarzeniach -  zmianach lub uzupełnieniach - poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej oraz w bieżącej korespondencji e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.